Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de neler var? (29 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete kararları)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

DÜZENLEMELER

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Yeminli Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLETİŞİM

–– İthalatta Denetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in İptali Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)

–– İthalatta Denetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)

–– Posta ve Ekspres Kargo ile Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Beyannamede (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri No:2)

YARGI DAİRESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 tarih ve E:2022/136, K:2023/16 sayılı kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 tarih ve E:2022/141, K:2023/17 sayılı kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 tarih ve E:2022/104, K:2023/28 sayılı kararı

YARGI KARARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Hakkında Karar

DUYURU BÖLÜMÜ

a – Karar Bildirimleri

b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları

c – Çeşitli Reklamlar

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

yalihuyukhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu