Ekonomi

KKTC’de düzenlenen Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi’nde enerjinin geleceği konuşuldu

Enerjinin geleceği ve güncel jeopolitik gelişmeler bugün “Doğu”da tartışılacak AkdenizEnerji Zirvesi’nde tartışıldı.

Doğu Akdeniz’de devam eden güç tartışmalarının, bölgesel aktörlerin ve büyük güçlerin Doğu Akdeniz’deki enerji politikalarının ve İsrail-Filistin savaşıyla ilgili son gelişmelerin inceleneceği zirveye Avrupa-Avrupa-Merkez’in katılımı sağlanacak. KKTC’den Akdeniz Çalışmaları (ASEMEDS) ve tüm Bürokrat ve İşadamları. Federasyon (TUMBİFED) ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda saat 09.30’da başlayan zirveye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Tarım ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve davetliler katıldı. Zirveye katılamayan TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu bir mesaj göndererek zirvenin başarılı geçmesi temennisini dile getirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan zirve, TÜMBİFED’in faaliyetlerini gösteren tanıtım görseliyle devam etti. Daha sonra Tüm Bürokratlar ve İşadamları Konfederasyonu (TUMBİKON) Genel Başkan Yardımcısı Can Çobanoğlu açılış konuşmasını yaptı. Sırasıyla TÜBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, ASEMEDS Başkanı Murat Tüzünkan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Başkan Ersin Tatar’ın yaptığı açılış konuşmalarının ardından sempozyum başladı.

ÇOBANOĞLU: ENERJİ PAYLAŞIMI DÜNYA GENELİNDE SON DERECE KRİTİK BİR KONU HALİNE GEÇTİ

TUMBİKON Genel Başkan Yardımcısı Can Çobanoğlu konuşmasında, stratejik eko-politik dengelerin iç içe geçtiği, jeostratejik ve jeopolitik kavramlarla kaotik hale geldiği bir coğrafyanın kalbinde yer aldıklarını belirterek, Kıbrıs’ın Türk milletinin çaba ışığının sembolü olduğunu söyledi. insanlar.

Enerji paylaşımının tüm dünyada son derece kritik bir sorun haline geldiğini, hatta savaşlara neden olduğunu ve çabaların daha da güçlenmesine neden olduğunu belirten Çobanoğlu, bu konuda neler yapabileceklerini düşündüklerini ve bu tepeyi organize ettiklerini söyledi.

Zirve sonuç bildirgelerinin son derece yararlı olacağını ve ilgili devlet birimlerine sunacaklarını belirten Çobanoğlu, Doğu Akdeniz’e ilişkin henüz kesinleşmeyen raporlara bakıldığında Kıbrıs çevresindeki deltanın, Türkiye’den daha fazla rezerve sahip olarak tanımlandığını söyledi. Mısır, İsrail ve İtalya deltaları. Çobanoğlu, Rusya’nın Suriye açıklarında “offshore” izinleri almasıyla bu bölgenin daha hareketli hale geleceğini belirterek, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bölgede önemli aktörler olacağını ifade etti. “KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin talebi olmadan hiç kimse bölgeye adım atamaz” diye vurgu yapan Çobanoğlu, bundan doğacak zenginliği paylaşmak istediklerini söyleyen sözde dünya liderlerinin ne yaptığını bildiklerini ifade etti. hidrokarbon yatakları, ne yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar. Çobanoğlu, onlara boyun eğmemek için iş birliğinin kıymetini ve gittikleri yolu doğru bilmeleri gerektiğini belirterek; Yeterli değerlendirmeleri yapmaları gerektiğini kaydetti.

HÜSREV: GÜÇ KAYNAKLARININ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNİN AKTİF KULLANIMI ÖNEMLİ

TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev ise konuşmasında enerjinin değerine ve iklim krizine değinerek, güç kaynaklarının ve yenilenebilir enerji sistemlerinin aktif kullanımının hayati önem taşıdığını kaydetti.

Hüsrev, “En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir” diyerek, güç kaynaklarının aktif ve verimli kullanımına önem verilmesi ve bu konuda hazırlanan standartlara uyulması gerektiğini vurguladı.

TÜZÜNKAN: BÖLGEDE KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN GÜÇLÜ POTANSİYELİ KAYNAKLAR VAR.

ASEMEDS Lideri Murat Tüzünkan, bölgede son dönemde keşfedilen hidrokarbon kaynaklarının yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen güçlü potansiyele sahip kaynakların da bulunduğunun varsayıldığını belirterek, bunun Doğu Akdeniz’in önemini daha da artırdığını vurguladı.

Tüzünkan, Avrupa-Afrika ve Avrupa-Asya enterkonnekte kablo sistemlerinin kurulmasıyla enerji ticaretinin yeni bir boyut kazanabileceğini de belirterek, “Türkiye’nin bölgedeki kaynak aktarımındaki rolü ve enerji ticaretindeki yeni gelişmelerin modülü olması, Merkez ülke olma hedefine ulaşmada önemli.”

Tüzünkan, GKRY’nin Mısır ve İsrail ile kurduğu iş birliği mekanizmalarıyla Türkiye ve KKTC’yi dışlayan bir bölgesel yapı geliştirmeye çalıştığını, bunun Doğu’daki tüm toplumları kapsayacak bir bağlantı şeması kurulmasının önünde engel teşkil ettiğini de anlattı. Akdeniz bölgesi ve bölgesel işbirliğine dayanmaktadır.

Yunan Yönetiminin maksimalist yaklaşımının, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda bölge ülkeleri arasında fikir birliğine varılmasına izin vermediğine işaret eden Tüzünkan, “Türkiye ile KKTC’nin ortaklaşa bir bölgesel mekanizmanın kurulması, Başta enerji olmak üzere Doğu Akdeniz konusunda Kıbrıs’ın iki parçasının iş birliğine dayalı bir mekanizmanın geliştirilmesinin yer alacağını, “Bu aynı zamanda Türkiye’deki kaynakların verimli kullanılmasına ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine de olanak sağlayacaktır” dedi.

Doğu Akdeniz’de güç denklemine yönelik atılan adımların yerinde olduğunu ve Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin “sadece Doğu Akdeniz’i ilgilendiren bir mesele” olmadığını vurgulayan Tüzünkan, bu noktada durumun bir kez daha görüldüğünü vurguladı. ve “Bu durumda, Doğu Akdeniz’deki zengin doğal gaz kaynaklarının, bölgedeki ülkeler arasında bir işbirliği, dayanışma ve dostluk köprüsü olarak hizmet edebileceği umudunu korumalıyız.” Bölgedeki yeni gelişmelerin ve karmaşık yapının doğru bir şekilde analiz edilmesi, bunların sunduğu fırsat ve tehlikelerin incelenmesi gerekmektedir. Gelişmelerin farklı boyutlarıyla doğru bir şekilde tartışılması, atılacak adımlara, uygulanacak stratejilere ve yürütülecek politikalara ışık tutacaktır” dedi.

DENİZ: KIBRIS TÜRK’ÜN TÜM KAYNAKLARINA SAHİP ÇIKMAK ÖNEMLİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de Kıbrıs Türk halkının tüm kaynaklarının yanı sıra Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve hidrokarbon haklarının da korunması gerektiğini, KTTO’nun da bunun takipçisi olduğunu belirtti. konusuna katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Deniz, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyacak bir çözüme ulaşmanın Kıbrıs sorununun adil ve hakkaniyetli çözümüne yol açabileceğini, tüm paydaşları ve Kıbrıslı Rumları kapsayacak ortak bir enerji ağını desteklediklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nden kabloyla KKTC’ye elektrik getirilmesi projesi. .

Doğu Akdeniz’e yönelik tüm çalışmaların belli bir potada toplanması gerektiğini belirten Deniz, güneş enerjisi potansiyelini ortaya koyan bilimsel çalışmalar ışığında KTTO’nun da bu mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla gerekli yasal tedbir ve düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ettiğini söyledi. potansiyel.

Açılış konuşmalarının ardından verilen kahve molasının ardından sempozyum üç farklı oturumla devam ediyor.

İLK OTURUM: AVRUPA VE ORTADOĞU’DA ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ

“Küresel Enerji Güvenliği, Enerji Yatırımları ve Jeopolitik Güç Mücadelesi” başlıklı sunum, Londra Enerji Kulübü İcra Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü ve Türk Denizcilik ve Küresel Stratejiler Merkezi Lideri Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın “Mavi Vatan ve Kıbrıs” başlıklı sunumunun ardından başlayacak ilk oturumda, “Avrupa ve Orta Doğu’da Enerji Arz Güvenliği” ile ilgili konular ele alınacak. Oturum başkanlığını ASEMEDS Genel Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr.Murat Tüzünkan’ın yapacağı oturumda, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Doç. Dr. Hayriye Kahveci konuşmacı olarak yer alacak.

İKİNCİ OTURUM: DOĞU AKDENİZ’İN YENİ GÜÇ JEOPOLİTİĞİ

Oturum başkanlığını ASEMEDS Yönetim Kurulu Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Sait Akşit’in gerçekleştireceği “Doğu Akdeniz’in Yeni Güç Jeopolitiği” başlıklı oturumda, Ankara Siyaset Merkezi Lideri Emekli Büyükelçi M. Fatih Ceylan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Kıdemli Öğretim Üyesi A. Necdet Pamir’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Dış Politika Enstitüsü Küresel ve Türkiye Ekonomik Araştırmalar Direktörü Dr. Gülsüm Akbulut ve Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren konuşmacı olarak yer alacak.

ÜÇÜNCÜ OTURUM: DOĞU AKDENİZ GÜÇ ANLAŞMAZLIKLARI VE Türkiye VE KKTC’NİN KONUMU

Zirvenin son panelinde ise “Doğu Akdeniz Enerji Anlaşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC’nin Konumu” başlıklı panelde ASEMEDS Genel Sekreteri ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çıraklı moderatörlüğünde ele alınacak. Oturumda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Aziz Limasollu, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Av. Süleyman Boğaça, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal konuşmacı olarak yer alacak.

TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev’in kapanış ve genel değerlendirme konuşmasıyla sona erecek etkinlik, bahisle ilgilenen herkese açıktır.

haberdigor.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler